TÂM THƯ SÁM HỐI

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Cung Kính ngưỡng bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Tăng Hội Phật Giáo.

Cung kính ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm. Vị Ân Sư vô vàn kính yêu của chúng con

Cung kính ngưỡng bạch trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, quý Ni Trưỡng, Ni Sư trong Ban Quản Trị Thiền Phái Trúc Lâm.
Kính thưa toàn thể chư liệt vị thiện hữu tri thức trong cộng đồng Phật tử.

Chúng con là Tỳ Kheo Thích Tuệ Giác, đương kiêm Trụ Trì Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng, Tổ Đình Thiền Tông Phật Giáo V N tại Hoa Kỳ.

Nay chúng con xin mạo muội viết bức tâm thư này xin đê đầu đảnh lễ thành tâm sám hối, Ngưỡng mong trên chư Tôn mở lượng từ bi chứng minh cho lòng chí thành sám hối của chúng con. Và cũng kính mong quý Phật tử rỏ biết để giải tỏa sự hoài nghi bức xúc.
Vừa qua, một sự kiện đáng tiếc xảy ra tại Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang ở Thành phố Houston, TX. Một trong những Thiền Viện chi nhánh trực thuộc dưới sự quản lý, điều hành và sắp đặt nhân sự của Tổ Đình T V T L Đại Đăng. Con là Tuệ Giác, người chịu trách nhiệm quan tâm chăm sóc sách tấn quý huynh đệ trong công việc Phật sự.

Trước kia chúng con có bổ nhiệm ba huynh đệ đồng môn của chúng con sang Thiền Viện Trúc Lâm Từ Quang để làm Phật sự chăm sóc bổn tự và hướng dẫn Phật tử tu tập.

1/-Thượng Tọa Thích Tỉnh Niệm làm Trụ Trì.
2/-Đại Đức Thích Đạo Mãnh, Phó Trụ Trì kiêm tri sự.
3/-Đại Đức Thích Đạo Tuấn, Thủ Bổn kiêm Tri khách.

Thầy Tỉnh Niệm vì lý do sức khỏe kém và không hợp khí hậu nơi này nên xin trở về lại Thiền Viện T L Đại Đăng để điều trị và dưỡng bệnh. Còn lại hai vị Đạo Mãnh và Đạo Tuấn. Thầy Đạo Mãnh vì bận việc học tiếng Anh nên xin phép được rãnh công việc, chuyên tâm lo việc học. Mọi việc trong ngoài đều do thầy Đạo Tuấn thay nhọc huynh đệ sắp đặt. Thầy Đạo Mãnh về thăm V N hơn 2 tháng trước tết, mới trở lại Từ Quang sau tết 2 tuần. Còn Thầy Đạo Tuấn sau khi lo tết xong cũng xin về V N sau tết 1 tuần và sẽ trở lại sau 3 tháng. Vì vậy T V Đại Đăng phải cử thầy Tuệ Minh sang T V Từ Quang để giữ chùa và sinh hoạt Phật Pháp cuối tuần cho Phật Tử khi 2 huynh đệ đi vắng. Đạo Mãnh và Đạo Tuấn, người đi kẻ về chênh lệch nhau một tuần nên hai người cũng không gặp mặt nhau.

Tịnh tài của T V gởi trong nhà băng cả 2 huynh đệ Đạo Mãnh và Đạo Tuấn đều đứng tên, tài khoản không tới 3,000 USD. Sau mỗi cuối tuần, tiền Phật tử cúng dường đều gởi vào ngân hàng. Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần gởi tiền, nhận Reciept kiểm soát lại thấy tiền không tăng lên mà còn bị thâm hụt. Vì sợ bị kẻ xấu lợi dụng, đánh cắp số thẻ tính dụng rút hết tiền của Tam Bảo nên Đạo Tuấn có trình qua sự viêc cho Tuệ Giác biết và đối phó sự việc ấy bằng cách nào, trong khi thầy Đạo mãnh đang còn ở V N. Khi nghe trình bày như vậy, T G khuyên Đạo Tuấn, nhờ người giúp tạm đóng công băng của chùa, chờ thầy Đạo Mãnh về mở lại công băng khác để khỏi thất thoát tiền của Tam Bảo. Vì vậy Khi Đạo Mãnh trở về lại Từ Quang, kiểm soát thấy tiền không còn trong nhà Băng nên bực mình. Trong lúc bất bình nhất thời, thiếu kiểm soát nên sinh nghi ngờ Đạo Tuấn lợi dụng tiền của Tam Bảo và có những lời lẽ không được hài hòa, lẽ ra phải hỏi lại cặn kẻ để rõ biết sự việc thế nào, Đạo Mãnh đưa sự việc này lên mạng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Thầy Đạo Tuấn và tín tâm của Phật Tử. mấy tuần qua làm xôn xao dư luận với những lời bình phẩm không tốt trong cộng đồng mạng làm ảnh hưởng xấu đến Tăng đoàn.

Hôm nay con viết Tâm thư này đế minh oan cho Sư đệ Đạo Tuấn hoàn toàn trong sạch và mong Sư Đệ Đạo Mãnh Thông cảm cho Tuệ Giác vì thiếu sự quan tâm chăm sóc và an ủi quý huynh đệ nên mới xảy ra chuyện không hay như vậy. Xin cầu mong cộng đồng mạng thôi ném đá. Tất cả mọi viêc xảy ra Tuệ Giác hoàn toàn nhận lãnh trách nhiệm và cho con được thành tâm sám hối. Nguyện trên Tam Bảo chứng minh cho lòng chí thành sám hối của chúng con.

Tỳ Kheo Thich Tuệ Giác

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer